Virtuaalinen yritysvierailu Pelastusopistolla 10.11.2021

1.9.2021

Pelastusopisto suunnittelee ja toteuttaa hätäkeskustoiminnan ja pelastusalan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta, pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusta, siviilivalmiuden koulutusta, mukaan lukien varautuminen ja kansainvälinen pelastustoiminta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Pelastusopistolla toimii myös Työturvallisuuden harjoitusalue (TTHA) yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Pelastusalan keskuskirjasto toimii Pelastusopiston tiloissa Kuopiossa. 

Lisätietoja www.pelastusopisto.fi sekä www.ttha.fi

Tilaisuus pidetään Teams yhteydellä ja linkki lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen Tapahtumakalenterin kautta.